Kerho

Kerho2020-02-12T16:00:27+02:00

KERHOESITTELY

Kuopion Laskuvarjourheilijat ry on yhdistys jonka toiminta alkoi vuonna 1966 Kuopion Ilmailuyhdistyksen (KIY) alaisuudessa laskuvarjojaostossa. Vuonna 1987 tammikuussa pidettiin Kuopion laskuvarjourheilijat ry:n perustamiskokous. Yhdistys on toiminut Kuopion Rissalan lentokentällä jo yli viidenkymmenen vuoden ajan tarjoten jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa laskuvarjohyppytoimintaa sen monissa eri muodoissa sekä monia unohtumattomia hetkiä lajin parissa niin maassa kuin taivaalla.

Laskuvarjohyppääminen kokonaisuutena on erittäin koukuttavaa ja tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia nauttia vapaudesta lentäessään taivaalla joko varjon varassa tai vapaapudotuksessa. Lajin parista löytää nopeasti samanhenkisiä ystäviä ja myös mahdollisuuden toimia mukavassa porukassa yhdessä harrastaen. Tämän kaiken voimme tarjota, jos etsit itsellesi uutta harrastusta tai haluat jatkaa jo alkanutta hyppyuraasi kerhomme jäsenenä.

Kerhomme on Suomen Ilmailuliitto ry:n jäsenseura ja noudatamme sen ohjeita ja määräyksiä.

Kuopion Laskuvarjourheilijat tarjoaa tällä hetkellä lajiin pariin tuleville kahta erilaista koulutusohjelmaa; pakkolaukaisualkeiskurssi (PL) sekä Nova (nopeutettu vapaapudotus) alkeiskurssi, jotka tähtäävät itsenäisen hyppääjän lisenssiin. Tämän lisäksi järjestämme tandemhyppykursseja jonka avulla pääset tutustumaan lajiin helposti. Kaikista vaihtoehdoista löytyy tarkempaa tietoa kurssisivuiltamme.

Oppilaana sinulle neuvotaan alusta alkaen kaikki toimintatavat kentällä toimimiseen ja hyppäämiseen liittyen. Toiminta täällä on helppoa ja selkeää, sekä koulutuksen taso erittäin korkea! Apua voi aina pyytää keneltä tahansa.

Tervetuloa hienon lajin pariin!

Ympäristöteko

  1. Yksimoottorinen kone, jonka moottori on juuri uudistettu
  2. Yhteistyö lennonjohdon kanssa
  3. Optimaalinen koneen lastaussuunnittelu
  4. Kimppakyydit kentälle ja majoittuminen kentällä

http://www.dropzone.com/safety/General_Safety/How_Green_Is_My_Skydive_1360.html

TURO-turvallisuusryhmä

Kuopion Laskuvarjourheilijat on kaikelta toiminnaltaan osa Suomen Ilmailuliittoa. Ilmailuliitto puolestaan on sitoutunut kaikkiin kansainvälisten liittojen turvallisuusstrategioihin. Turvallisuuskulttuurin peruskulmakivi on oikea asenne ja havaittuihin ongelmiin puuttuminen. Kaiken lähtökohta on turvallisuuspoikkeamien omaehtoinen seuranta. Tätä ilmailuharrastajat ovat tehneet vuosikymmeniä maailmanlaajuisesti. KLU osallistuu tähän turvallisuustyöhön raportoimalla omaehtoisesti kaikki tapaukset, missä turvallisuus on vaarantunut tai olisi voinut vaarantua.

Tilastolla ei kuitenkaan tekisi mitään, ellei joku reagoisi mahdollisimman pian niissä havaittuihin muutoksiin tai jopa vielä aiemmin, heti havaitessaan mahdollisen turvallisuutta vaarantavan seikan. Toiminnan turvallisuus rakennetaan siis kouluttamalla, tiedottamalla, ohjeistamalla ja viime kädessä määräämällä. Tätä tehtävää varten KLU:ssa on oma erityinen Turvallisuusorganisaatio TURO. TURO:n jäseniä ovat hallituksen, koulutusorganisaation, pilottien ja hyppääjien edustajat. TURO:n toiminnasta vastaa KLU:ssa erikseen nimetty turvallisuuspäälikkö.

TURO kokoontuu vähintään kahdesti kaudessa ja aina tarvittaessa. TURO:n tärkein tapahtuma on joka kevät ennen kauden alkua järjestettävä turvallisuuspäivä. Päivän aikana kerrataan hyvää ilmailutapaa, oikeaa hyppytoimintaa ja mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta oikeita toimintatapoja.